• Dane osobowe będą przetwarzane w celu publikacji opinii, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
• Administratorem danych jest ORLOS Wiktor Orłoś, ul. Bagienki 7, 32-050 Skawina. Aby skontaktować
się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: kontakt@kbcustom.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 884 256
026.
• Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.
• Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
• Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zamieszczenia i publikacji opinii.
• Odbiorcą danych osobowych będzie nasz hostingodawca i dostawca usług IT